Onkologia

Onkologia

Prof. dr hab. n. med. Wiesław Jędrzejczak
poniedziałek: 17.00-20.00

Prof. dr hab. n. med. Ewa Osuch – Wójcikiewicz
czwartek: 16.00-17.00

Dr hab. n. med. Waldemar Patkowski
Onkolog, Transplantolog, Chirurg – chirurgia jamy brzusznej
Czwartki 15.00-17.00

Prof. dr hab. n. med. Maciej Słodkowski

Specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Banacha 1A

wtorek: 16.30-19.00