Chirurgia ogólna i naczyniowa

Prof. dr n. med. Maciej Słodkowski

Specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Banacha 1A

Wtorek: 16:30-18:30

Prof. dr hab. n. med. Jacek Szmidt

Wtorek: 10:00-13:00

Dr hab. n. med. Waldemar Patkowski

Onkolog, Transplantolog, Chirurg – chirurgia jamy brzusznej

Poniedziałek: 15:00-17:00

Dr n. med. Maciej Jakubowski

Poniedziałek: 15:30-16:30