Badania diagnostyczne

Diagnostyka

Badania laboratoryjne krwi

 • OB
 • morfologia z rozmazem
 • APTT
 • wskaźnik protrombinowy
 • fibrynogen
 • sód
 • potas
 • wapń
 • magnez
 • chlorki
 • glukoza
 • mocznik
 • kreatynina
 • białko całkowite
 • elektroforeza
 • cholesterol całkowity
 • HDL
 • trójglicerydy
 • amylaza
 • GOT
 • GPT
 • kinaza kreatynowa całkowita
 • dehydrogenaza mleczanowa
 • fosfataza kwaśna
 • fosfataza zasadowa
 • fosfataza sterczowa
 • kwas moczowy
 • bilirubina całkowita
 • bilirubina bezpośrednia
 • PSA
 • badanie kału ogólne
 • badanie kału w kierunku pasożytów i ich jaj
 • ASO
 • czynnik reumatoidalny
 • odczyn Waalera-Rosego
 • białko C – reaktywne
 • żelazo
 • zdolność wiązania żelaza
 • ferrytyna
 • transferyna
 • GGTP
 • albuminy
 • hemoglobina glikolizowana
 • HBs Ag
 • Hbe Ag
 • anty HCV
 • różyczka – przeciwciała IgM
 • różyczka – przeciwciała IgG
 • toxoplasma gondi – przeciwciała IgM
 • toxoplasma gondi – przeciwciała IgG
 • mononukleoza zakaźna
 • IgE całkowite

Badanie laboratoryjne moczu

 • badanie ogólne moczu

Badania laboratoryjne Hormonów

 • TSH
 • T3
 • T4
 • fT3
 •  fT4
 • estradiol
 • FSH
 • LH
 • prolaktyna
 • progesteron
 • testosteron
 • kortyzol
 • DHEA-S
 • osteokalcyna
 • parathormon
 • ACTH
 • aldosteron

Posiewy

 • posiew moczu
 • posiew kału
 • posiew z rany
 • posiew z pochwy

 • EKG spoczynkowe

 • Biopsja cienkoigłowa tarczycy
 • Biopsja cienkoigłowa jąder
 • Biopsja cienkoigłowa węzłów chłonnych
 • Biopsja cienkoigłowa ślinianki

 • Usuwanie zmian skórnych z pobraniem wycinka do badania histopatologicznego
 • Usuwanie zmian na błonach śluzowych z pobraniem wycinka do badania histopatologicznego

 • Testy alergologiczne

 • Testy alergologiczne Skórne Prick Test:

 • Testy alergologiczne Skórne Prick Test Pokarmowe
 • Testy alergologiczne Skórne Prick Test Wziewne

 • Testy alergologiczne z krwi

 

Echo serca